Stichting Fedra

De bijzondere naam van onze school, Panta Rhei, is Grieks voor 'alles is in beweging'. Daarmee wordt kernachtig uitgedrukt waar het bij onderwijs en opvoeding om moet gaan: constant inspelen op een maatschappij die inbeweging is. Onze missie is om onze leerlingen voor te bereiden op deelname aan zo'n maatschappij en hun de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen tot kritische, zelfbewuste en verantwoordelijke personen. 

Wij werken op Panta Rhei vanuit de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Wij vragen ons constant af; wat doen we, wat voor betekenis heeft het onderwijs voor onze leerlingen en welke  bijdrage levert het aan hun ontwikkeling? 

Wij vinden het belangrijk om samen met de leerlingen het onderwijs uitdagend en betekenisvol te maken. Dit leidt tot een initiatiefrijke en zelfstandige houding bij kinderen; een voorwaarde om later succesvol te kunnen zijn in onze maatschappij.

 

Francis van Dijk
Directeur Panta Rhei

Panta Rhei App