Hier wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten binnen de groepen.

Begin februari hebben de leerlingen van groep 3C en van 3B een bezoek gebracht aan sportschool Fit4you2. De leerlingen hebben een rondleiding gekregen en hebben twee super leuke workshops gevolgd. De leerlingen vonden het ontzettend gaaf en hebben die dag veel sportief plezier gehad!

groep 3 sportschool

In het thema 'Speel je mee' hebben de kinderen veel samen gewerkt. Opdrachten, themawerkstukken, spelletjes, buiten spelen; van alles hebben de kinderen samen gedaan. De kinderen hebben niet alleen samengewerkt met de klas, maar ook met de andere groepen 3 zijn er activiteiten geweest, zoals het groepsdoorbrekend knutselen. Door middel van het spelen van spelletjes oefenden de kinderen naar elkaar te luisteren, samen te werken en elkaar te helpen. Dit werd versterkt door de lessen kanjertraining. Ook groep 6 heeft een rol gespeeld bij het spellen van spelletjes. Groep 6 heeft namelijk spelletjes ontworpen voor de groepen 3, die getest moesten worden. Deze spelletjes konden kinderen dan kopen in de speelgoedwinkel.

groep 3a speel je mee

groepen 3