Panta Rhei betekent ‘alles stroomt’ en is één van de stellingen van de Griekse natuurfilosoof Heraclites van Efese (540-475 v.Chr.). Heraclites zag de werkelijkheid als een eenheid of spanning van tegenstellingen; alle dingen zijn daardoor opgenomen in een stroom van beweging en veranderlijkheid. “In dezelfde stroom dalen we af en dalen we niet af”. De gangbare verklaring hiervan is dat, wanneer men voor de tweede maal in dezelfde rivier denkt af te dalen, de rivier toch niet meer dezelfde is, intussen stroomt immers weer ander water door de bedding.

Panta Rhei is gehuisvest aan de Pieter Cheeuwenlaan 8 te Beverwijk. In het schooljaar 2019-2020 starten wij met 30 groepen. Onze school heeft een continu rooster. Alle groepen hebben les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8:30 - 14:15 uur.

Het team wordt aangestuurd door de twee directeuren, Francis van Dijk, directeur onderbouw (groepen 1 t/m 4) en Natasja Peters, directeur bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen, ouders en personeel. De school is onderverdeeld in een onderbouw en een bovenbouw. De directie is vrijgesteld van lestaken. Gezamenlijk met de zorgcoördinatoren  vormen de directeuren, het pedagogisch team.

De zorgcoördinatoren zijn de bewakers van de zorgstructuur op Panta Rhei. Op Panta Rhei werken drie zorgcoördinatoren, een voor de onderbouw, Sylvia Kleijne (groep 1 t/m 3), een voor de middenbouw, Lies v.d. Ham (groep 4 en 5) en een voor de bovenbouw, Annemarie van Velsen  (groep 6 t/m 8). Ook de zorgcoördinatoren zijn vrijgesteld van lestaken.

buiten spelen kleuters Panta Rhei
overzicht mediatheek Panta Rhei
op het digibord Panta Rhei