Kanjertraining 

Met ingang van het schooljaar 2008-2009 gebruiken wij de Kanjertraining op onze school. Een goed sociaal klimaat is de basis voor ontwikkeling. De bedoeling van het gebruiken van de kanjertraining is een duidelijk en veilig schoolklimaat te creƫren voor de leerlingen, ouders en het team van Panta Rhei. Meer informatie vindt u op de website van de kanjertraining (www.kanjertraining.nl).

De lessen gaan uit van een positieve levensvisie; ze zijn toekomst- en oplossingsgericht. De volgende afspraken staan centraal:

We vertrouwen elkaarKanjertrainingWe helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

Leerlingen leren onder andere:
Elkaar complimenten geven
'Nee' durven zeggen
Gevoelens onder woorden brengen
Luisteren en samenwerken
Problemen oplossen zonder de leerkracht, maar met een maatje
Vragen stellen
Om te gaan met kritiek

Panta Rhei
Panta Rhei
Panta Rhei