Onze school

De naam Panta Rhei geeft de kern van onze gedachten over onderwijs en opvoeding weer. Wij zien de basisschool als onderdeel van de maatschappij waarin voortdurend vernieuwingen en veranderingen plaatsvinden. Het is onze missie om leerlingen voor te bereiden op deelname aan deze
maatschappij en hen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen tot kritische, zelfbewuste en verantwoordelijke personen binnen deze maatschappij.

Panta Rhei is een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs, kortweg OGO genoemd. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs staat de brede ontwikkeling van leerlingen centraal. Het onderwijs wordt vormgeven aan de hand van betekenisvolle thema's die zes tot acht weken duren. Wij organiseren het onderwijs zodanig dat leerlingen zich op eigen wijze kunnen ontwikkelen. Wij vragen ons constant af: wat voor betekenis heeft het onderwijs voor onze leerlingen en welke bijdrage levert het aan hun ontwikkeling? Ons onderwijs is voor leerlingen uitdagend en betekenisvol.