Onderwijs

Panta Rhei is een school voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Op Panta Rhei bieden we onderwijs aan in thema's. Een thema begint met de fase van startactiviteiten. In deze fase biedt een leerkracht veel leerstof aan, die leerlingen meer informatie geeft over het thema. Na de startactiviteiten volgt de tussenfase van een thema. In deze fase worden activiteiten aangeboden waarbij leerlingen worden uitgenodigd om mee te werken, mee te denken en mee te praten over het onderwerp. Doordat leerlingen meedoen, meedenken en meepraten komen zij tot spelactiviteiten (in groep 1 t/m 4) en onderzoeksactiviteiten (in groep 5 t/m 8). Deze activiteiten geven leerlingen naast de leerstof die de leerkracht heeft aangeboden, nog meer verdieping in het onderwerp van de thema’s. Bovendien leren leerlingen naast de aangeboden leerstof ook vaardigheden die het leren ondersteunen zoals initiatief nemen, samenwerken, zelfstandigheid en oplossingsgericht werken. De laatste fase is de eindfase van een thema. In deze fase evalueren en presenteren leerlingen en leerkrachten wat zij geleerd hebben. 

Op Panta Rhei zijn methodes aanwezig die gebruikt worden bij de verschillende vakgebieden. De methodes worden niet altijd chronologisch gevolgd. De leerkracht kan een methode als bronnenboek gebruiken.

Panta Rhei-dag 2024