Team

Panta Rhei heeft 62 teamleden in verschillende functies.

Leerkrachten
Onze groepen worden bemand door leerkrachten die fulltime voor een groep staan of samen met een collega-leerkracht. De leerkrachten op Panta Rhei zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen in de groep. Zij verzorgen het aanbod en de verwerking van leerstof, dragen de zorg van de leerlingen en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders bij vragen en opmerkingen over de leerlingen of over de school.
Onze school kent een aantal leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben. Er zijn specialisten op het gebied van taal, lezen, rekenen, ontwikkelingsgericht onderwijs, duurzaam verbeteren en kanjertraining.

Zorgcoördinatoren
Op Panta Rhei werken twee zorgcoördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur op Panta Rhei. De zorgcoördinatoren begeleiden de leerkrachten bij de ondersteuning van leerlingen in de groep. Sylvia Kleijne is zorgcoördinator voor de groepen 1 t/m 4, Annemarie van Velsen begeleidt de groepen 5 t/m 8.  Samen met de directie vormen zij het pedagogisch team.

 

 

Onderwijsondersteunend personeel
Naast directie en leerkrachten werken op onze school een aantal personeelsleden als onderwijsondersteunend personeel: de secretaresses, Charlotte Verheul en Ria van 't Hoff, zijn aanwezig voor administratieve ondersteuning van directie en zorgcoördinatoren. De conciërge, Gerard Vromans, is aanwezig als huismeester voor ons gebouw en ondersteunt het team bij praktische zaken. Daarnaast hebben wij een aantal onderwijsassistenten in dienst. Zij verzorgen de extra begeleiding van leerlingen en zijn verantwoordelijk voor het studiecentrum.

Directie
De school wordt geleid door de directie; Ronith Root.
Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen, ouders en personeel.

 

 

 

Panta Rheidag 2019