Ouders en school

Een goede samenwerking tussen school en ouders bevordert het welbevinden van uw kind. Dat betekent niet alleen dat wij elkaar wederzijds op de hoogte houden van de gebeurtenissen op school c.q. thuis, maar ook dat wij ervan uitgaan dat u de afspraken en regels die wij op school naleven, onderschrijft en nakomt. Zo zorgen we samen voor een optimaal schoolklimaat voor uw kind.

Panta Rheidag 2019