Kind aanmelden

Ouders die overwegen om hun zoon of dochter bij ons op school in te schrijven, nodigen we graag uit voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding vertellen wij u hoe wij op school werken en krijgt u een rondleiding door de school.

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen via 0251-233977.

Toelatingsbeleid

Ouders/verzorgers die het beleid en de uitgangspunten van Panta Rhei onderschrijven, zijn welkom hun kind(eren) aan te melden op onze school. Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 2,5 jaar en kunnen op 4-jarige leeftijd bij ons starten. Kinderen zijn leerplichtig zodra zij 5 jaar zijn en moeten vanaf die leeftijd ingeschreven staan op een school. Ouders/verzorgers die een school benaderen vóór de 3e verjaardag van hun kind(eren), worden op een interesselijst geplaatst. 

Let op! De leerling is dan nog niet aangemeld, dit gebeurt zodra hij/zij 3 jaar wordt. Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers bij het aanmelden van hun kind(eren) alle relevante informatie over het kind - gezondheid, cognitieve en sociale ontwikkeling - beschikbaar stellen aan de directie. De directie zal hiermee een inschatting maken van de mogelijkheden van de school om het kind de school succesvol te laten doorlopen. In principe worden alle leerlingen door ons geaccepteerd en ingeschreven om het onderwijs te volgen.

Er zijn vier redenen om een leerling niet in te schrijven:

  • de identiteit van de school wordt niet door de ouders/verzorgers onderschreven;
  • de school kan niet voorzien in de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling;
  • er is geen ruimte in de school;
  • het kind is niet zindelijk.
Panta Rhei-dag 2024