Kind aanmelden

Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar en moeten vanaf die leeftijd ingeschreven staan op een school. Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 2 jaar en kunnen op 4 jarige leeftijd bij ons starten. 

Ouders die overwegen om hun zoon of dochter bij ons op school in te schrijven, nodigen we graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij u hoe wij op school werken en krijgt u een rondleiding door de school.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze secretaresse, Charlotte Verheul of Ria van 't Hoff.  Zij zijn iedere dag te bereiken tot 15.00 uur op telefoonnummer 0251-233977.

Een aantal maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons een informatiepakket. Aan de hand van het Entreeformulier wordt uw zoon en/of dochter ingedeeld in één van onze kleutergroepen. De leerkracht neemt ter zijner tijd contact met u op, voor het maken van wenafspraken.

 

 


Panta Rheidag 2019