Namens de kerstcommissie en de voedselbank, hartelijk dank voor uw bijdrage!