Buitenschoolse opvang

 In hetzelfde gebouw waar de Zeester/Panta Rhei in is gehuisvest , zit ook de Salamander, buitenschoolse opvang van Welschap Kinderopvang. Er zijn (in de MFA) 3 groepen kinderen vanaf 4 jaar en 2 groepen voor de oudste kinderen (vanaf 7/8 jaar). Zij zitten boven de sporthal. De Salamander heeft ook nog een sportieve dependance, Salamander Sportief. Deze is bij de nabijgelegen sportvelden aan de Spoorsingel. Elke schooldag wordt er voor- en naschoolse opvang aangeboden in ontspannen sfeer met uitdagende activiteiten. In vakanties is er een apart vakantie programma met regelmatig een uitstapje. U kunt kiezen voor opvang in schoolweken, vakantieweken en voor beide. Voor meer informatie en inschrijving kunt u bellen naar 0251 - 245464 of terecht op de website van Stichting Welschap. www.welschapkinderopvang.nl 

Pauzevervanging

De medewerkers van de Salamander verzorgen ook de pauzevervanging van de leerkrachten op Panta Rhei. Ze eten een broodje met de kinderen en gaan daarna met hen naar buiten. Er is een goede overdracht tussen de medewerkers en de leerkrachten. De medewerkers worden meegenomen in de kanjertraining en in de deskundigheidsbevordering van Welschap.

 

Panta Rhei
Panta Rhei
Panta Rhei