De schoolgids is een document waarin de visie, de werkwijze en de schoolregels van onze school staan beschreven. Het geeft een u een compleet beeld van hoe wij denken en handelen. U kunt hier onze schoolgids downloaden.

schoolgids van schooljaar 2019-2020