De schoolgids is een document waarin de visie, de werkwijze en de schoolregels van onze school staan beschreven. Het geeft een u een compleet beeld van hoe wij denken en handelen. U kunt hier onze schoolgids downloaden.

pdf Schoolgids 2017- 2018 (1.28 MB)